Crisis: van nachtmerrie naar opportuniteit

Crisisbeheersing en crisiscommunicatie blijven eeuwig actueel. Dat opleidingen en trainingen daarover doorgaans druk worden bijgewoond, illustreert dat organisaties, ook in de zorgsector, nog steeds worstelen met hoe ze ermee moeten omgaan.

De switch van gadget naar ethiek

In onze samenleving die wordt overheerst door marktdenken, wordt de ICT-technologie waarmee we opstaan en gaan slapen vaak gepercipieerd als een verzameling consumptiegoederen met dikwijls een hoog gadgetgehalte ...

Agressie niet in het voordeel van de patiënt

Een masteronderzoek aan de VUB stelt toenemende agressie vast van patiënten tegenover artsen.

Genezen is meer dan genezen.

We leren iets essentieels van Linda en Lorenz in het jaarverslag van het UZ Brussel.

Is incompetentie de grens van 'patient empowerment'?

N.a.v. mijn mama van 90 met Alzheimer denk ik na over het concept 'patient empowerment': is het concept absoluut of heeft het een grens?