Links

Vrije Universiteit Brussel, de universiteit waar Edgard communicartiewetenschappen studeerde en waar hij zijn doctoraat doet.


De onderzoeksblog van Edgard's doctoraatAls patiënt kan u er getuigen over uw relatie met uw arts.


De VUB-onderzoeksgroep CEMESO (Culture, Emancipation, Media & Society) waarvan Edgard deel uitmaakt en waar hij wetenschappelijk medewerker is.


De European Association for Communication in Healthcare/EACH, waarvan Edgard lid is en waar hij actief is. Onmisbaar voor wie geboeid is door patiënt-zorgverstrekkercommunicatie.


Alles over het lied Eiland
het lied dat Edgard schreef n.a.v. de Alzheimer van zijn moeder.


Het auteursbureau ALMO waar je Edgard's theaterteksten 'De groote vakantie', 'The murder(s) of Edgar Allan Poe' (in het Nederlands én Engels) en "Veel gedoe om iets" kan aanvragen. 


Een prachtige site over taal en filosofie: woordenwisseling
Waren er maar meer sites zoals deze. Deze site diept de link poëzie-filosofie uit en gaat daardoor ergens over. Zoals over de essentie van het leven, de nutteloosheid aller dingen en hoe mooi, doeltreffend en troostend poëzie kan zijn.