1 oktober: ‘De patiënt als partner’


Op dinsdag 1 oktober 2019 grijpt op de Brussels Health Campus in Jette een symposium plaats over ‘Patiënt en zorgverstrekker: piloot en co-piloot?’.  De focus ligt op de interpersoonlijke relatie tussen patiënt en zorgverstrekker.

In de zorg is de kwaliteit van de interpersoonlijke relatie patiënt-zorgverlener essentieel. Maar wat zijn de kenmerken van een kwalitatieve relatie? De patiënt hoort een partner te zijn in zijn zorgproces, maar waar staat dat voor? Vervullen patiënt en zorgverlener de rol van piloot en co-piloot? Welke verwachtingen bestaan er wederzijds? Zijn er verbeterpunten en hindernissen? Welke rechten en plichten brengt dit met zich mee? Wat is de plaats van technologie daarin? Welke interpersoonlijke communicatie is gewenst?En wat betekent ‘patient empowerment’? 10 sprekers presenteren in een korte, kernachtige presentatie hun visie. Dit symposium biedt denkstof aan zowel zorgverleners als patiënten.

Tien sprekers geven telkens op maximaal 15 minuten hun standpunt.

Het symposium wordt ondersteund door Zorgnet-Icuro, VOKA Health Community, de International Association for Communication in Healthcare (EACH) en KORTOM. Het is een initiatief van het UZ Brussel en de VUB en kadert in het project ZORG2030.

Voor meer DETAILS  en INSCHRIJVEN.


Voortaan een melding krijgen als Edgard een nieuwe blog publiceert? Abonneer je.