BALANCEREN TUSSEN MACHT EN ONMACHT


Patient Empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid

Is dit heel actueel boek het toegankelijk verslag van wetenschappelijke inzichten rond patient empowerment of is het een persoonlijk getint verhaal? Beide. Communicator, onderzoeker en auteur Edgard Eeckman baseert zijn betoog over de relatie tussen patiënt en arts zowel op wetenschappelijk onderzoek als op zijn eigen persoonlijke ervaring met de gezondheidszorg. Daarbij houdt hij steeds de mens voor ogen. De mens in de patiënt en in de zorgverlener. Hij bekijkt de macht in de relatie patiënt-arts vanuit een ongebruikelijke invalshoek. Op de achtergrond van de relatie sluimert afhankelijkheidsmacht: een macht die niet altijd zichtbaar is, maar wel grote invloed kan hebben op het gedrag van de patiënt. En op dat van de zorgverlener.

Arnout Sierens Arnulf
Vanuit zijn ongebruikelijke wetenschappelijke visie op macht en met talrijke praktische voorbeelden en getuigenissen detecteert de auteur de concrete ingrediënten van patient empowerment en geeft hij aan wat het antwoord zou kunnen zijn op de bestaande asymmetrische machtsrelatie tussen patiënt en zorgverlener. Een warm beargumenteerd pleidooi voor een gelijkwaardige patiënt-zorgverlener relatie. Een verhaal dat tegelijk de toegankelijke analyse is van een wetenschappelijk onderzoek. Artsen, maar ook andere zorgverleners, zorgorganisaties en niet in het minst ook patiënten en patiëntenverenigingen vinden in dit boek talrijke nieuwe inzichten.

'Balanceren tussen macht en onmacht: Patient Empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-arts' telt 188 pagina's en is rijkelijk geïllustreerd door cartoonist Arnout Fierens alias Arnulf. Enkele schetsen die de auteur maakte van zijn eigen moeder geven het boek mee een eigen karakter.

Het boek was de voeding voor het oprichten van de VZW Patient Empowerment.