Patient Empowerment: van wetenschap tot actie


In mijn boek over Patient Empowerment  'Balanceren tussen macht en onmacht: Patient empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-arts' dat vandaag door uitgever Politeia wordt gelanceerd, licht ik de inzichten toe die voortvloeien uit mijn doctoraatsonderzoek. Over dat onderzoek leest u meer op mijn persoonlijke website. Achteraan het boek staan een aantal concrete do's en dont's. Die illustreren mijn wil om het niet bij wetenschap te houden. Neen, ik wil graag (en in alle bescheidenheid) met mijn inzichten bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit van de relatie patiënt-zorgverlener. Daarom heb ik mijn doctoraatsthesis (die overigens in het Engels is geschreven en zonder bijlagen 610 bladzijden telt) niet gewoon as such gepubliceerd, maar getracht de inzichten zo toegankelijk mogelijk te maken, onder meer via concrete voorbeelden en getuigenissen, en talrijke veelzeggende cartoons van Arnout Fierens alias Arnulf. Het boek is ook een verhaal geworden. Maar er is meer.

Arnout Fierens Arnulf
Actie: samen weet & bereik je meer

Het moet ongeveer 9 maanden geleden zijn dat ik via twitter gecontacteerd werd door Inge Vandelannoote. Ze vond dat mijn visie op de relatie patiënt-zorgverlener goed aansloot bij die van haar. De overeenkomst zat hem vooral in het feit dat zowel zij als ik waarde hechten aan evenwaardigheid in de relatie omdat - zo vonden we beiden - de twee actoren het verst komen als ze samen gaan voor de beste zorg. En ze kan ervan meespreken aangezien ze zelf veel ervaring heeft met patiënt zijn. Daarnaast had ze ook nog 'haar' verpleegkundige Liesbeth Moortgat die ondertussen haar vriendin was geworden en die deelde dezelfde overtuiging. We staken de koppen voor het eerst bij elkaar in het cafetaria van het Vandervalkhotel in Drongen, ergens tussen hun woonplaatsen in West-Vlaanderen en die van mij in Oost-Vlaanderen. Het klikte en er werden plannen gesmeed. De actie zou de vorm van een vzw krijgen. We vonden een vierde bestuurder in prof. dr. Sebastiaan Engelborghs. Die vzw wordt nu gelanceerd, samen met het boek. Alle informatie over wat we met de vzw willen bereiken, vindt u op de site ervan.

We gaan niet actief zijn op een eiland. We willen samenwerken met iedereen die onze inzichten deelt, bijvoorbeeld zowel met organisaties die zorgverleners groeperen als patiëntenverenigingen. Omdat we specifieke expertise hebben maar niet vinden dat we de wijsheid in pacht hebben. En vooral: samen weet en bereik je meer, én is het leuker.

De vzw Patient Empowerment bestuursleden
De inzichten rond Patient Empowerment ingang doen vinden en mensen verzamelen die dezelfde inzichten delen,
is het doel. Blijf op de hoogte: schrijf in op de blog als je nog geen abonnee bent. Als je al geabonneerd was en je wil dat blijven (waarvoor dank), dan hoef je niets te doen.

Voortaan blogt Edgard via de blog van de VZW Patient Empowerment.
Abonneer je via de site van de VZW en volg de VZW op Twitter, Facebook en/of Linkedin.